Monday, 12 September 2022

Spodnie moro bez bocznych szwów / Irish Camo pants without side seams

Materiał rip-stop w kamuflażu armii Irlandzkiej , tkanina najprawdopodniej oryginalna.

Jakieś połączenie sztucznego z bawełną z wykończeniem hydrofobowym (woda ładnie się perli na powierzchni).

No fajna rzecz , szkoda że tylko 2,20 metra :(

-------------------------------------------------------------------------

Rip-stop fabric in Irish Army camouflage pattern, most likely original.

Some kind of combination of synthetic fibers with cotton with a hydrophobic finish (water pearls nicely on the surface).

Nice thing, it's a pity that only 2.20 meters :(

Ponieważ w poprzednich spodniach pojawił się (trochę) problem bocznych zewnętrznych szwów skręcających do przodu - te zostały uszyte tak aby całkowicie uniknąć tematu.

Nie ma bocznych szwów - nie ma się co skręcać - nie ma problemu.

W taki sposób uszyte są m. innymi spodnie dla armii byłej NRD (stąd pomysł).

--------------------------------------------------------------------------

As in the previous pants there was (a bit) the problem of the outer side seams twisting forward - these were sewn to avoid the subject entirely.

No side seams - no problem.

This is how trousers for the former DDR army are sewn (hence the idea).

I nogawki po wycięciu , może lekko przesadziłem z zakrzywieniem zewnętrznych linii nogawek.

Żółte linie u góry tak ogólnie pokazują gdzie będą wycięcia i później zszywanie.

--------------------------------------------------------------

And the legs after cutting, maybe I exaggerated slightly with the curvature of the outer lines of the legs.

The yellow lines at the top generally show where the pattern will be cut and later sewn.

Krój , układ kieszeni tak luźno nawiązuje do kroju oryginalnych irlandzkich wojskowych spodni.

----------------------------------------------------------------------

The cut , the arrangement of the pockets loosely resembles to the cut of the original Irish military pants.Spodnie na zdjęciu mają nie wykończone nogawki na dole , jeszcze się nie zdecydowałem co i jak :/

Wieeelka szkoda że tak mało było tkaniny - byłaby idealna na jakąś jesienną kurtkę ale...

Trzeba się było na coś zdecydować.

----------------------------------------------------------------------

The pants in the photo have unfinished legs on the bottom, I have not decided yet what and how :/

It's a pity that there was so little fabric - it would be perfect for some autumn jacket but ...

I had to decide on something.


Monday, 8 August 2022

Spodnie "bojówki" z Luksemburga / Luxembourg Army desert camo pants

Wzór kamuflażu pustynnego używany przez siły zbrojne państwa Luksemburg na lekkiej bawełnianej tkaninie typu rip-stop - ciąg dalszy.

Tym razem uszyłem długie spodnie.

Jak wzór do skopiowania posłużyły moje stare spodnie BDU w kamuflażu woodland , standardowy , bardzo popularny model.

Spodnie męczyłem chyba z miesiąc , z przerwami (fala upałów , poprawki po remoncie , poprawki po poprawkach etc.)

I ten tego...  Dawno nie szyłem długich spodni i niestety trochę się to odbiło na niektórych elementach.

Ale ogólnie wyszły fajnie , nawet trafiłem z rozmiarem :)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desert camouflage pattern used by the Armed Forces of Luxembourg , lightweight rip-stop cotton fabric - continuation of the topic.

This time - I sewed long pants.

The pattern used here was my old woodland camouflage BDU pants, a standard, very popular type.

I have been struggling with these sewing for about month, with breaks from time to time (heat wave, repairs after renovation, small repairs after repairs after renovation etc :)

And... I haven't sewed long pants for a long time and unfortunately it had a bit of an impact on some elements.

But overall they came out nice, I even catch the correct size :)Nie jest to 100% wierna kopia BDU , raczej coś na wzór i podobieństwo.

Czasami różnice są zamierzone - tylne wpuszczane kieszenie w BDU fajnie wyglądają ale nigdy ich nie używam. Więc tutaj całkowicie zrezygnowałem z ich szycia. 

Zamiast tego tylko naszyte dwa paski tkaniny w rozmiarze odpowiadającym patkom kieszeniowym.

Wygląda jak prawdziwe - mnie pasuje.

Jak zwykle przy długich spodniach , pomimo moich najszczerszych chęci występuje (trochę) zjawisko zewnętrznych szwów (poniżej kolan) skręcających do przodu - błąd podczas krojenia elementów / szycia ?

Ponieważ nie jestem w stanie tego ogarnąć - następne długie spodnie będą szyte bez zewnętrznych szwów. Nie ma szwów - nie ma problemu :)

Nici użyte do projektu Ariadna Artyn 80E kolor nr. 7611 oraz 7641. Oba kolory świetnie pasują do takich pustynnych klimatów.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

It is not a 100% faithful copy of the BDU, but rather something very similar.

Sometimes the differences are intentional - the back slit pockets on the BDU look nice, but I never use them. So here I gave up sewing them completely.

Instead, only two strips of fabric are sewn on in the size corresponding to the pocket flaps.

It looks real - it suits me.

As usual with long trousers, despite my best wishes, there is (a little) twisting of the outer seams (below the knees) to the front - a mistake when cutting elements / sewing ?

Since I am not able to eliminate it - the next long pants will be sewn without external seams. No seams - no problem :)

Threads used for the design Ariadna Artyn 80E color no. 7611 and 7641. Both colors are great for such desert themes.


Już na początku , na etapie wycinania elementów - błąd :( 

Źle rozłożone wykroje i ostatnia część nogawek się nie mieści na przygotowanym (wykurczonym etc.) odcinku tkaniny. 

Nic to - tył jednej z nogawek będzie z dwóch części. Ten kamuflaż powoduje że z odległości powyżej dwóch metrów nic nie widać :)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Already at the beginning, at the stage of cutting out elements - error :(

Improperly arranged patterns and the last part of the legs does not fit on the prepared (shrunken, etc.) section of the fabric.

It's nothing - the back of one of the legs will be made of two parts. This camouflage makes the seams invisible from a distance of more than two meters :)


I tak to wygląda po skończeniu.

Ponieważ tkaniny jeszcze trochę jest temat "pustynnego Luksemburga" powróci.
-----------------------------------------------------------------------------------------
And this is what it looks like when finished.

As there is still some fabric left, the "desert Luxembourg" will return in future episodes.

Sunday, 26 June 2022

Przerabiam worek strażacki w kamuflażu "Mora" / Remaking fireman bag in wz.68 "Mora" camo


Worek strażacki (najprawdopodobniej) złowiony na OLX za 18 zeta już z wysyłką :)

Stan -  widać że używany (zwłaszcza od środka) ale tragedii nie ma. Naprawdę niezły strzał jak za takie pieniądze.

Gruby , mięsisty drelich , żadnych pieczątek / metek etc. Szkoda. To by mogło znaczyć że to prywatny wyrób a nie część oficjalnego wyposażenia dla strażaków.

Skąd ta straż pożarna ? Ano sam wzór na tkaninie to odmiana wojskowego kamuflażu wz.68 "Mora" stworzona dla straży pożarnej.

Sam kamuflaż (kształt plam etc.) przez jednych jest czczony jak świętość przez innych wyśmiewany jako kompletnie chybiony pomysł i coś bezsensownego ze względu na małą skuteczność maskowania.

Równie dobrze zamiast tych bardzo małych plamek można by było zastosować tkaninę w dobrze dobranym jednolitym kolorze zielonym etc.

Pewnie fakt że to coś powstało w czasach PRL dużo tłumaczy ;) 

Powstało kilka odmian dla sił lądowych , powietrznych , marynarki oraz właśnie strażaków.

Ja pamiętam ten wzór z czasów dzieciństwa , obecnie ostatnie egzemplarze umundurowania z tym nadrukiem dożywają swych dni gdzieś po jednostkach PSP i OSP.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fireman bag (most likely) caught on OLX for 18 pln already with shipping :)

Condition - you can see that it is used (especially from the inside) but there is no tragedy. Really good shot for the money.

Thick, fleshy denim, no stamps / tags etc. Pity. This could mean that it is a private product and not part of the official equipment for firefighters.

Where did the fire department come from? Well, the pattern on the fabric itself is a variant of the military camouflage wz.68 "Mora" designed for the firefighters. 

The camouflage itself (the shape of spots etc.) is worshiped by some as sacred, by others ridiculed as a completely misguided idea and something pointless due to the low effectiveness of masking.

Equally, instead of these very small spots, a fabric in a well-chosen uniform green color etc. could be used.

Probably the fact that this something was created in the communist times of the Polish People's Republic explains a lot...

Several varieties were created for the land and air forces, the navy and firefighters.

I remember this pattern from my childhood, now the last copies of uniforms with this imprint live their days somewhere after the units of the State Fire Service and Volunteer Fire Department.


Worek miał dość prostą formę , zero kieszeni , jakiś dodatkowych funkcji , zamykania etc. Nic.

Pierwotnie chciałem go rozłożyć na części i wykorzystać tkaninę do zrobienia torby listonoszki ale po namyśle - nie.

Będzie torba "marynarska".

Na zewnątrz doszyłem jedną kieszeń zapinaną na napy koh-i-noor 15 mm (kolor stara miedź) oraz jakieś łaty zakrywające plamy (choć ogólnie tkanina worka jest w dobrym stanie) + zamykanie w postaci sznurka do ściągania.

Wewnątrz wymieniłem rozpadającą się paskudną białą lamówkę i naszyłem jedną kieszeń zapinaną na zamek błyskawiczny wewnątrz której jest jeszcze jedna mniejsza otwarta kieszeń - taki organizer.

Skoro worek najprawdopodobniej pochodzi tak z okresu wczesne lata 80-e do późnych 90-ych kieszenie zrobiłem z zielonego drelichu z polskiej wojskowej pałatki (1987) - tak aby wszystko było zgodne tematycznie.

Kilka szwów zostało przeszytych zygzakiem - oryginalne były robione dość słabą czarną nitką.

Użyłem mocniejszych nici niż zazwyczaj czyli - Ariadna Tytan 60E w kolorze zielonym 2585.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The bag had a fairly simple form, no pockets, no additional functions, no closing etc.

Originally, I wanted to disassemble it and use the fabric to make a messenger bag, but after reflection - no.

There will be a something like "sailor's bag".

On the outside I sewed in one pocket with 15 mm koh-i-noor snaps (old copper color) and some patches covering the stains (although the fabric of the bag is generally in good condition) + closing in the form of a drawstring.

Inside, I replaced the disintegrating, ugly white trim and sewed on one large pocket with a zipper inside which there is another open pocket - such an organizer.

Since the bag probably comes from the period of the early 1980s to the late 1990s, the pockets were made of green canvas from the Polish military shelter half / lavvu (from 1987) - so that everything was thematically consistent.

Several stitches were zigzagged - the original ones were made with a rather weak black thread.

I used stronger threads than usual - Ariadna Tytan 60E in green color 2585.


Przez moment torba aż krzyczała "Podszewka !!!" ale odpuściłem sobie. Może następnym razem.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
For a moment the bag screamed "Lining !!!" but I gave up on it. Maybe next time.


No i tak to wygląda po skończeniu / And this is what it looks like after it's finished.

Zamykanie - tunel ze sznurkiem , sznurek od pałatki. Przez chwilę myślałem o rolowanym zapięciu z klamrą. 
---------------------------------------------------------------------------------
Closing - a tunnel with a string, a twine also from a shelter-half. For a moment I thought about a roll-up clasp with a buckle.


Fajne szycie dla samego szycia - dla mnie osobiście taka forma transportu czegokolwiek jest całkowicie niepraktyczna. 

Miały chyba ze dwa worki i każdy szybko wylądował na dnie szafy :)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nice sewing for the sake of sewing - for me personally such a form of transporting anything is completely impractical.

I had two bags so far, each quickly landed on the bottom of the wardrobe :)